Community projects that falls within Ombalantu Traditional Authority will be posted on this page.

Eeproyeka avihe vi a vi tonatelwa kElelo lyAmbaanhu a vi kala a vi tulwa pepandja ndi.